Medicijnen en verkeer: consument slecht ingelicht

Medicijnen in het verkeer kunnen grote risico’s met zich meebrengen. Veel patiënten die bepaalde, gevaarlijke medicijnen nemen en aan het verkeer deelnemen, zijn hiervan onvoldoende op de hoogte.

Dit blijkt ook uit de jaarlijkse cijfers over medicijnen in het verkeer. Toch, ondanks dat, heeft de minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen besloten dat er versoepeling in de wet mag komen. Dit gaat dan om mensen die gekeurd moeten worden of zij wel met het gebruik van hun medicijnen aan het verkeer mogen deelnemen.

Per april

Het gaat hierbij om mensen die medicijnen nemen en hiervoor een speciaal rijbewijs hebben. Zij worden periodiek gekeurd om te kijken of zij nog deel mogen nemen aan het verkeer. Dit gebeurde altijd door een onafhankelijke arts, die vervolgens de gegevens en zijn bevindingen doorstuurde naar het CBR. Hier moet echter per april verandering in komen. In sommige gevallen vindt minister Schultz dat de eigen medisch specialist bevoegd is om deze taak af te handelen, en te beoordelen of deze mensen met het gebruik van medicijnen aan het verkeer kunnen deelnemen.

Goedkoper

De reden dat deze mensen voortaan door hun eigen medisch specialist op het gebruik van hun medicijnen in het verkeer getoetst mogen worden, is vooral een financiële. De minister van Infrastructuur probeert hiermee de kosten omlaag te brengen. Deze kosten kunnen ook voor de medicijngebruiker aardig oplopen. Het gaat om mensen die medicijnen gebruiken tegen oogaandoeningen, spierziekten, slaapproblemen en enkele varianten van dementie. Andere mensen moeten nog steeds door een onafhankelijk arts worden gekeurd om te kijken of ze met hun medicijnen aan het verkeer kunnen deelnemen.

Online medicijnen

Maar hoe zit het met de mensen die om hun eigen arts heen een medicijn kopen? Het is tegenwoordig namelijk mogelijk om online medicijnen te bestellen. Daartoe behoren ook de op de ‘zwarte lijst’ geplaatste zogenoemde opiate pijnstillers. Wij konden online het medicijn Tramadol bemachtigen, wat onder deze categorie valt. Het is zaak dat gebruikers van dit medicijn zich bewust zijn van de consequenties van hun medicijnen in het verkeer. Wij pleiten daarom voor betere voorlichting. Alleen dan kunnen ook de regels voor medicijnen en verkeer versoepeld worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *