Disclaimer

Goedkoop Auto Importeren.NL en het team achter Goedkoop Auto Importeren.NL dragen grote zorg voor de inhoud van deze website. Toch kan het zijn dat er onjuistheden in de website voorkomen door gewijzigde wetten en regels of verouderde informatie.

Inhoud
De door Goedkoop Auto Importeren.NL verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen enkele rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Goedkoop Auto Importeren.NL kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Goedkoop Auto Importeren.NL en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Goedkoop Auto Importeren.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Goedkoop Auto Importeren.NL worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Goedkoop Auto Importeren.NL.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Goedkoop Auto Importeren.NL omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.