GroenLinks grote vijand autorijdend Nederland

Als het gaat om autorijden en politiek, dan is geen enkele partij echt vriend van de Nederlander. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vandaag een rapport gepubliceerd (PDF) waarin de punten van de verkiezingsprogramma’s van VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Vrijzinnige Partij ten opzichte van verschillende aspecten op het gebied van de leefomgeving zijn gepubliceerd. Als autogerichte site zijn wij natuurlijk vooral benieuwd wat de partijen willen op het gebied van autorijden.

VVD minst anti-auto

De VVD lijkt van deze partijen de enige die niet nog meer geld uit onze heilige koe wil melken. Sterker nog: de van oudsher liberale partij wil zelfs de mrb en bpm iets verlagen. Een goede zaak, aangezien Nederland in Europa volledig uit de pas loopt met deze belastingen, waardoor Nederland één van de duurste autolanden is.  Ook is VVD de enige partij die pleit voor meer asfalt.

Verlaging mrb en bpm

De VVD staat overigens niet alleen in het verlagen van de mrb en bpm. Ook vrijwel alle andere partijen (met uitzondering van GroenLinks) pleiten voor een verlaging van deze belastingen. Op de ChristenUnie na willen al deze partijen zelfs een nog ingrijpendere verlaging dan de VVD. Het grote verschil is echter, dat alle partijen behalve de VVD hier een kilometerheffing tegenover willen stellen. De invulling hiervan verschilt per partij, maar de filosofie erachter is bij al deze partijen hetzelfde: leg meer nadruk op het belasten van het gebruik, en minder nadruk op het belasten van de aanschaf.

GroenLinks pakt autorijdend Nederland op alle vlakken

Zoals de titel al doet vermoeden, is het programma van GroenLinks het meest nadelig voor de autorijdende Nederlander. Niet alleen wil deze partij een kilometerheffing introduceren, ook moeten de bpm en mrb omhoog. Zoals het de groene partij betaamt, moeten er dus van alle kanten meer belastingen bij, en wordt de auto als grote melkkoe gebruikt. Daar houdt het overigens niet op: samen met de ChristenUnie pleit GroenLinks voor afschaffing van de maximumsnelheid van 130 km/u en moet er op autowegen voortaan een maximumsnelheid van 80 km/u in plaats van 100 km/u gehanteerd worden. Ook wil de partij dat alle binnensteden 30-kilometerzones worden. Het mag duidelijk zijn: wie van zijn auto houdt, zal de komende verkiezingen Jesse Klaver en consorten links laten liggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *