BPM-teruggaaf bij auto-import

In sommige gevallen kunt u op een BPM-teruggaaf rekenen als u een auto heeft geïmporteerd. Drie gronden waarop BPM-teruggaaf kan plaatsvinden, zijn export, sloop en de ondernemersregeling.

BPM-teruggaaf bij export van de auto
Mocht uw auto na 16 oktober 2009 zijn toegelaten op de Nederlandse weg en u exporteert uw auto op later tijdstip naar het buitenland, dan kunt u rekenen op BPM-teruggaaf. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren. U kunt hiervoor de benodigde formulieren bij de Belastingdienst vinden.

BPM-teruggaaf bij de sloop van de auto
Voor auto’s waarover BPM is betaald en die niet op de Nederlandse openbare weg hebben gereden, kan in het geval van sloop onder bepaalde voorwaarden de BPM terug worden ontvangen. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het regiokantoor van de Belastingdienst.

Ondernemersregeling
Ondernemers doe aan de ondernemersregeling voldoen, hoeven over bestelauto’s geen BPM af te dragen. Wel dient u de auto te registreren bij een BPM-aangiftepunt. Om voor de ondernemersregeling in aanmerking te komen, moet aan een aantal extra voorwaarden worden voldaan. Zo moet minstens 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijk zijn. Ook mag de bestelauto niet tot personenauto worden omgebouwd. Als u binnen 5 jaar de auto aan een particulier verkoopt of de onderneming stopt, dan zult u alsnog de BPM moeten afdragen.

Naar bovengelegen pagina (BPM berekenen).